Ruska zagonetka

Putin je rekao: „Za SAD je ovo politika obuzdavanja Rusije, a za nas je pitanje života i smrti.“ A šta je istina o kojoj on govori? Ona je prosta: Rusi rade ono što Srbi nisu bili u stanju da urade pre trideset godina