Pismo sa Kosova ili 25 godina od pogroma

Kada se sve sabere i oduzme, kosovskometohijski Srbi posle toliko godina okupacije i progona, ispod svog parčeta neba i dalje stoje na crti zlu, koje je dostiglo vrhunac u martu pre bezmalo 25 godina. Daće Bog da tako i ostane