„Ekonomija otpora” u Iranu

„Ekonomija otpora” omogućava Iranu da se osloni na sopstvene snage i da ne zavisi od stranih tržišta. Sudeći po ekonomskom bumu koji se odvija u zemlji, ovaj model se pokazao uspešnim

Antiutopija pre revolucije

Narativ Četvrte industrijske revolucije svodi se na težnje bogate klase koja je uvidela krizu zapadnog ekonomskog sistema i želi da pronađe sigurnu luku u drugim regionima