Novo obuzdavanje

Premda uspeh nije zagarantovan, politika obuzdavanja Kine, Rusije i Irana je najbolja šansa da se odbrane američki interesi u 21. veku