Uzrok Kovićevih problema

Ković je simbol, paradigma, vrh ledenog brega mnogo čega što se događa u našoj akademskoj zajednici i čitavom društvu. Njegova sudbina rezultat je dugogodišnje negativne selekcije

Tigar od papira

Predugo je trebalo evropskim liderima da shvate i priznaju kako se svet fundamentalno menja. Zbog toga se čini da je EU danas na samrti