Tigar od papira

Predugo je trebalo evropskim liderima da shvate i priznaju kako se svet fundamentalno menja. Zbog toga se čini da je EU danas na samrti