O nacionalnom dostojanstvu

Zašto nam je potrebna potvrda da nismo ono za šta nas optužuju nosioci ideja koje preziremo? I kako mislimo da tu potvrdu dobijemo od onih koji nas kleveću već čitav vek?

Strah od elite i vladavina besmisla

Danas je pojam „elite” kontroverzna i gotovo pogrdna etiketa, opterećena negativnim konotacijama. Na taj način je i sve što pripada takozvanoj elitnoj kulturi po automatizmu postalo uniženo i odbačeno. Zbog čega?