Doba globalnog „cugcvanga”

Najkritičniji momenti u geopolitici su oni u kojim se država suočava sa izborom između strateškog povlačenja i totalne angažovanosti. SAD su suočene sa tim izborom u Ukrajini i na Bliskom istoku