Teatar siktanja i komešanja

Zapanjujuća je brzina kojom se pod težinom aktuelnog rata razgrađuju sve organizacije koje su osnovane da bi zaustavljale ratove. To se dobro videlo na poslednjem zasedanju OEBS-a u Beču

Dva Zapada, vrednosti i rat

Sa užasom gledam ovih dana kako se u Evropi gasi Aristotelova i Elijasova baklja. Kako se stara iskustva gaze, principi bacaju preko ramena, zaboravlja staro – i ružno i dobro