Srbija i njen dvojnik

U prevlasti kukavičluka i samoobmane stradanje je neizbežno, u herojstvu nije, jer pred herojem se otvaraju razni putevi, pošto on stvara stvarnost umesto da bude njen pasivni objekat

Javni interes u kulturi

Vlast i građani moraju biti svesni uloge kulturnih politika i kulturnih identiteta, odnosno njihove zloupotrebe za dezintegracione procese na unutrašnjem i na spoljašnjem planu

Ruminacije o slobodi

Ne možemo biti pojedinačno slobodni ako živimo u pokorenom narodu, ali ni kolektivne slobode ne može biti u društvu neslobodnih pojedinaca, pa makar i u spolja gledano suverenoj državi

Anatomija kukavičluka

Jedno do najvećih pitanja sa kojim nam se valja suočiti je kako je moguće da jedan broj naših sugrađana stradanje srpske dece na Kosovu i Metohiji smatra nečim što ih se ne tiče i što ne treba da ih se tiče

O prostoru slobode

Novi roman Predraga Crnkovića, koji se bavi temom tajnih službi, rendgenski je precizan fikcijski posredovan snimak same strukture i kostura SFR Jugoslavije, od koje naposletku nije ostao ni taj kostur sam