Čovek sa stavom

Govor Dragana Vučićevića na komemoraciji u čast Željka Cvijanovića u sali Skupštine grada Beograda

Idemo dalje, borba je

Govor Andreja Cvijanovića na komemoraciji u čast Željka Cvijanovića u sali Skupštine grada Beograda

Energija je neuništiva

Govor Aleksandra Vujovića na komemoraciji u čast Željka Cvijanovića u sali Skupštine grada Beograda