Zapanjujuća brzina dedolarizacije

Usled sankcija Rusiji, udeo dolara u globalnim rezervama tokom 2022. godine je opadao 10 puta brže u poređenju sa prosečnom brzinom smanjivanja njegovog udela u protekle dve decenije

Desnica i ekonomija

Korisno je napominjati desnici da se mora baviti i ekonomskim pitanjima, ali kad nekom uputimo prigovor da ga nešto „ne interesuje“, onda vredi razmisliti šta bi bilo kada bi ga to nešto interesovalo?

Pad prve bankarske domine?

Nakon bankrota Banke sicilijumske doline koji je pokrenuo paniku na zapadnim finansijskim tržištima, mnogi su zabrinuti da je to bila samo prva domina na putu ka širem kolapsu