Liberalna i država blagostanja

Dvadeseti vek bio je vek ideološke borbe između liberalnog i socijaldemokratskog pogleda na svet, posebno oko uređenja države. Cilj ovog rada jeste da rasvetli odnos ove dve ideološke pozicije

O fenomenu homoseksualizma

Kako je poznati italijanski slikar, pisac i filozof Julijus Evola u svom delu „Metafizika seksa” pokušao da objasni uzroke i pojavne oblike na Zapadu sve raširenijeg fenomena homoseksualnosti

Uvođenje u lavirint (1)

Najraniji izvori ukazuju da se pod lavirintom podrazumevala čudesna kamena građevina. Lavirint se prvi put pominje na jednoj mikenskoj tablici koja je pronađena u Knosu i datira iz vremena oko 1400. godine pre nove ere

„Pola veka srpske golgote“

Pre Marka Markovića ovaj svet su napustili Danilo Krstić, monah Mitrofan Hilandarac i Nebojša M. Krstić. Sada su se ponovo sabrali u dopunjenom izdanju knjige „Pola veka srpske golgote”