Uvođenje u lavirint (1)

Najraniji izvori ukazuju da se pod lavirintom podrazumevala čudesna kamena građevina. Lavirint se prvi put pominje na jednoj mikenskoj tablici koja je pronađena u Knosu i datira iz vremena oko 1400. godine pre nove ere

„Pola veka srpske golgote“

Pre Marka Markovića ovaj svet su napustili Danilo Krstić, monah Mitrofan Hilandarac i Nebojša M. Krstić. Sada su se ponovo sabrali u dopunjenom izdanju knjige „Pola veka srpske golgote”

Crna krila

Pad anđela-svetlonosca, anđela crnih krila, doveo je do zatamnjenja, pomračenja sveta, do gubitka svetlosti, njenog zatočenja u podzemlju i degeneracije u preostacima

Bela krila

Danil Harms je iz svoje reči stvorio jedan samo njegov beskonačni svet i, prema tome, svet u čijoj beskonačnosti i otvorenosti učestvujemo i mi koji ga takvog otkrivamo