Ljotić perom Rastka Lompara (1)

Da li je Rastko Lompar, nakon temeljnog čitanja svega što je napisao Dimitrije Ljotić ili što je napisano o njemu, uspeo da ostane do kraja neutralan u svojoj knjizi? Čitalac će morati takav zaključak da donese samostalno

Ohridski račun bez krčmara

Ohridskim pristankom („nekakav dogovor je postignut“) Beograd se saglasio da se pretvaranje „Kosova“ u nezavisnu državu (a u nekom trenutku i članicu UN) čvrsto veže za pristupanje Srbije EU

O podelama i razlikama

Ako prihvatimo da razlike ne predstavljamo kao podele, ako se usredsredimo na izvlačenje pouka iz grešaka koje smo učinili, naravno i iz dobrih poteza, onda ćemo znati i da odbranimo nacionalne i strateške interese