UKRAJINSKI DÉJÀ VU

ALEKSANDAR PAVIĆ Drang nach Osten gazi punom parom, a sve relativizacije samo zamagljuju situaciju...