NA ZAPAD!

ALEKSANDAR DUGIN Vreme je da se borba prenese na neprijateljsku teritoriju. Kijev je ruski...

UKRAJINSKI DÉJÀ VU

ALEKSANDAR PAVIĆ Drang nach Osten gazi punom parom, a sve relativizacije samo zamagljuju situaciju...