Dalje nećeš moći

Stado ovaca blokira jedinu saobraćajnicu u blizini rudnika u kineskom gradu Altaj