Uzdravlje!

Arno Gujon nakon dobijanja ordena Svetog Save prvog stepena nazdravlja sa patrijarhom Irinejom.