Filip Rodić: Na korak od Sodome

Usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama bilo bi, po rečima njegovih zagovornika, „korak ka modernizaciji našeg društva“, ali da li je ono što je „moderno“ uvek i dobro