Ohridski račun bez krčmara

Ohridskim pristankom („nekakav dogovor je postignut“) Beograd se saglasio da se pretvaranje „Kosova“ u nezavisnu državu (a u nekom trenutku i članicu UN) čvrsto veže za pristupanje Srbije EU