Podmukla negacija

Redukovanje stiha „od Prizrena do Rumije” na „od Pirota do Golije” predstavlja podmuklu negaciju celovitosti srpskog kulturnog prostora, ali i Srba kao naroda koji se identifikuje po jeziku i kulturi