Ubijena ćerka Aleksandra Dugina

„Darja vozi drugi automobil, ali je danas uzela očev auto, jer je Aleksandar imao druge planove... Moj utisak je da je Aleksandar bio meta napada, ili su meta bili oboje”, dodao je Krasnov

Rat je uvek ozbiljan

„Sramno bekstvo vojske SAD iz Avganistana“ predstavljalo je, rečju A. Dugina, snažnu potvrdu da poraz može nastupiti i pored potpune kontrole nad informacionom sferom

Krojači dvorske revolucije

Da li će promena karaktera rata u Ukrajini osujetiti plan globalista da posredstvom šeste kolone, koja je infiltrirana u ruske upravljačke elite, repriziraju događaje iz februara 1917?

A. Dugin: Zapad kao ideologija i ruski odgovor

Mi smo raskinuli sa Zapadom i liberalizmom ozbiljno i na duge staze. Sada je to nepovratno. I, ili ćemo izgraditi drugačiji svet i novi svetski poredak unutar i izvan naših granica, ili… – pogodite sami

Rusiju čeka veliko buđenje

Kremlj će u budućnosti morati da se suoči sa neskladom koji postoji između apatičnog stanja duha ruskog društva i ozbiljnosti civilizacijskog sukoba koji sledi. Buđenje Rusa je neizbežno