Sudar dve patriotske struje

Pravda se ne može tražiti silom, uz ugrožavanje egzistencije države – na radost njenih neprijatelja. Pogotovo ne dok je država protiv Zapada. Ali pobuna će dovesti i do nekih pozitivnih promena

Aleksandar Dugin: Uslovi naše pobede

U direktnom frontalnom obračunu sa Zapadom, naše slabe tačke ne samo da su se pokazale, već su postale kobne. Ako želimo da pobedimo, a nemamo drugog izbora, moramo suštinski promeniti sadašnji sistem

Slobodan Antonić: Pravoslavni socijalizam

Aleksandar Dugin misli da Rusi, putem pravoslavnog socijalizma – o kome su sanjali slovenofili, narodni mislioci i filosofi ruskog preporoda, nikada nisu pokušali da krenu – a trebalo je

Poredak Katehona

Istorija Zapada od Novog doba pa sve do danas je priča o širenju haosa – njegovoj moći, intenzitetu, radikalnosti. Rusija se našla nasuprot civilizacije haosa – možda i bez jasnog i svesnog izbora

S. Antonić: Preporod Rusije podrazumeva i novu ideologiju

Srbi u svojoj himni zazivaju Boga pravednosti da ih spase od zla. A Rusi danas traže ideologiju koja će zameniti četiri veka „vesternizacije odozgo”. Nisu li pravda i pravednost, možda, upravo to traženo jezgro ideologije nove Rusije?

Teorija tri sveta (1)

Zemlje BRIKS su na objektivan način razumele zoniranje civilizacija i počele da razvijaju svoje odnose unutar ove paradigme. Tako je počelo oblikovanje novog modela drugog sveta, ovog puta mnogopolarnog