S. Antonić: Antikolonijalni Putin

Rusija je, u prvih petnaestak godina Putinove vlasti doista prvenstveno gledala sebe. Ali, Srbi se zbog toga nisu ljutili na Rusiju. Jer, „od Rusa Srbi ne traže ništa drugo do da postoje”

Povratak petorice kraljeva

Kako je nova knjiga „novog filozofa” postala jedan od simptoma spoznaje Zapada o sopstvenoj krhkosti i trošnosti u eri povratka imperija