Tragedija bez katarze

Za razliku od grčkih, današnja američka tragedija nema katarzični efekat, već samo potvrđuje da imperijalizam iznutra uništava države koje mu pribegavaju

Američka ideologija

Da li je Amerika istorijski presedan ili tek puka negacija svega što je vekovima činilo istinsku evropsku civilizaciju i kulturu?