Zaokret NATO pakta prema Kini

SAD su u proteklih dve godine uložile veliki napor u pridobijanje evropskih saveznika da podrže američku strategiju prema Kini. NATO se pretvara u instrument za upravljanje ovim procesom

Neobični sudar titana

Hladni rat između Kine i Sjedinjenih Država, o čijoj neizbežnosti se govori u obe zemlje, biće prilično čudan sukob jer počinje u vreme kada su dve strane međusobno zavisne jedna od druge

Kina i SAD, ko je ekonomski lider?

Prema nekim pokazateljima, Kina je već prva ekonomija sveta. Čak i ako gledamo nominalni BDP, više se ne postavlja pitanje da li će, nego kada će Kina prestići SAD – 2028. godine ili ranije

Zapad pokreće ofanzivu protiv Kine

Kineski model saradnje i zahuktali Novi put svile uzimaju sve više maha, posebno među zemljama u razvoju, a to budi strah na Zapadu. Otuda i pokušaji da se on osujeti i suzbije