Rat pre ustanka

O novosadskim žrtvama Aprilskog rata o kojima se ćutalo 80 godina jer se njihova verzija antifašizma nije uklapala u zvaničnu verziju istorije

F. Rodić: Latentni hitlerizam

Da li je podsvest organizatora Apela 88 isplivala na površinu? Da li su ovi „antifašisti“ zapravo „latentni fašisti“