B. Mitrinović: Kad je teško okrivi Putina

Američke i ruske strategije ratovanja su uključile i novinarstvo, a podela na dobre i loše momke dobila je savremeni oblik u likovima agenata za dezinformisanje i jedinica za istinu