Milorad Vučelić: Majka Srbija

Sada se za državu Srbiju može reći ono što je istorijski već u najvećim nevoljama dokazivano – majka Srbija. Svi oni koji je vole voleće je i oklevetanu