Istorijska poseta Bagdadu (2)

Neuništiv je narod koji se sa takvom odlučnošću i stoicizmom suprotstavlja mnogo nadmoćnijem agresoru. Osećaj solidarnosti je bio jedini odušak, uteha i osveta sejačima smrti

Istorijska poseta Bagdadu (1)

Zov solidarnosti dopirao je do nas. Prekaljeni u stradanjima i razvijanju otpora prema nepravdi i zloupotrebi sile, značilo nam je da iskažemo solidarnost i podršku iračkom narodu

Irak kupuje S-400

„Što se tiče sistema raketne odbrane, Vlada je donela odluku, ona želi da kupi S-400“, rekao je Hadi