Lukašenko uzvraća udarac

Šta se promenilo u Belorusiji godinu dana nakon pokušaja zbacivanja vlasti putem obojene revolucije i kako je Lukašenko iskoristio migrantsku krizu protiv svojih suparnika u regionu

Lazanski: Ardeni na Baltiku

Pu­tin ni­je me­ga­lo­man ili pozer, on sa­mo upo­zo­ra­va Za­pad da da­lje voj­no op­ko­lja­va­nje Ru­si­je mo­že iza­zva­ti se­ća­nje na Ar­de­ne 1940.