Srbija posle Kosovskog zaveta

Granica između zavetne Srbije i neofeudalnog Megalopolisa na teritoriji nekadašnje Srbije nije granica pozicije i opozicije, niti političkih partija. To je granica koja postoji pre svega u našoj svesti

Dug velikom patrioti i dobrotvoru

Kruna Ćelovićevog patriotizma i dobrotvorstva je odluka da svoje bogatstvo ostavi Beogradskom univerzitetu. Zahvaljujući tom gestu, Univerzitet u Beogradu se svrstao među najbogatije na svetu