General Lazarević odgovorio Skotu

„Zamislite koja je to drskost da takvi diplomatski predstavnici sebi dozvole da kažu kako je sramota što sam ja bio na čelu ’Besmrtnog puka‘“