B. Mitrinović: Nuklearni potencijal haosa

Uslovi koje ukrajinska strana postavlja pred UN i međunarodnu Agenciju za atomsku energiju očigledno pokazuju da je pitanje bezbednosti rada nuklearne elektrane samo povod da se ostvare drugačiji ciljevi