F. Rodić: Litijumski puč

Šta je dovelo do svrgavanja Eva Moralesa, čoveka kojem čak i protivnici priznaju da je Boliviju učinio mnogo boljom za život najširih narodnih masa?

Geopolitika litijuma

Zašto je litijum (kojeg ima i u Srbiji) „novi benzin” i kako je nadmetanje Kine i SAD za ovaj resurs destabilizovalo Boliviju i Čile