Ruska renesansa

Ruski ljudi iz narodnog, radnog sloja, čak i kad su napustili pravoslavlje, produžili su da tragaju za Bogom i Božjom pravdom, da traže smisao života. Rusima je tuđ rafinirani skepticizam Francuza, oni veruju i onda kada propovedaju materijalistički komunizam