Rusija napušta Bolonjski sistem u obrazovanju

Ministar obrazovanja Valerij Faljkov saopštio je da je budućnost u sopstvenom jedinstvenom sistemu obrazovanja u čijoj osnovi moraju biti interesi nacionalne ekonomije i maksimalne mogućnosti za svakog studenta

Ubijanje univerziteta

Šta je nedavni slučaj profesorke Dragane Vasiljević Tomić sa Arhitektonskog fakulteta, koja nije izabrana u zvanje redovnog profesora, otkrio o stanju Univerziteta u Beogradu?