Boris Trbić: O preziru

Svet se menja. Oni koji žele da ga iz korena promene pokazuju neskriveni prezir prema postojećem stanju. Ancien regime mora biti zgažen

Boris Trbić: O ranjivosti

Prazni rafovi u prodavnicama govore o histeriji koju u javnom i medijskom diskursu hrani nevidljiva ruka tržišta. Novca ima, ali nedostaje stvari

Boris Trbić: O otvorenom društvu

Kada gledamo scene najstarijeg filma snimljenog u Srbiji, vidimo jedno heterogeno, zrelo društvo, koje je već usvojilo osnovne principe suživota