S. Štrbac: Borovoselski majski uranci

Šta se desilo u Borovu selu 2. maja 1991. godine? Jedino je nesporno da se toga dana desio oružani sukob između hrvatske policije i lokalne srpske formacije