Milo Lompar: Božija ideja u čoveku

Putnici trolejbusa su se u ustajanju vremešnom čoveku u kaluđerskoj odori primakli dobroti i veličini svedočanstva vere: Bogu služimo, a ne sebi

Hristoliki film

Ceo Nektarijev život bio je doslovno hristolik. Ta bogolikost u svemu što tvori i govori prva je izvorna pravoslavna crta koju otkrivamo u dubini filmskog ostvarenja „Božiji čovek“