Organ kolonijalne uprave

Ko hoće da igra na njihovom terenu – a „poverenica za ravnopravnost” je samo jedan od organa kolonijalne uprave – mora se držati njihovih pravila. Dakle, ne vredi pisati protestna pisma, valja popuniti formular na ispravan način

Lov na veštice

Da li se Srbija nalazi na pragu novog javnog lova na intelektualce koji se protive oktroisanom svetu vrednosti?