Branko Pavlović: Dug – naš i ničiji

Naš dug je veoma ozbiljan. Dve trećine je u stranoj valuti. Sve kamate, uključujući i dugove u dinarima, realne su. I Srbija nema nikakvu političku moć da izbegne plaćanje duga

Šta nam je donela 2020. godina?

O tome šta nam je donela 2020. govore: Slobodan Reljić, Milomir Stepić, Feđa Dimović, Miloš Ković, Branko Pavlović, Časlav Koprivica i Aleksandar Raković