Ivo Andrić o kulturnoj politici

Njegova zapažanja privlače pažnju u vreme kada su kulturne delatnosti vidljivo marginalizovane sa nesagledivim društvenim posledicama