Kriza međunarodnog finansijskog sistema

Dok kod ostatka sveta i „Globalnog juga” jačaju regionalne valute, postepeno se smanjuje uloga dolara u kontekstu dugoročne promene moći ka Istoku. U procesu smanjenja uloge zapadnih valuta, dolar ostaje valuta Kolektivnog zapada