Posledice (ne)zavisnosti centralnih banaka

I pored neslavne epozode sa visokom inflacijom širom sveta, verovatno je da će se nastaviti snažno povećanje ekspanzivnosti monetarne politike u „vanrednim situacijama”, što narušava osnovne postulate targetiranja inflacije