Tri odsto

Zašto vlast namerava da spusti izborni cenzus i da li će se ta namera, prethodno najavljena u medijima, na kraju i ostvariti?