Opelo pod lipom

U pripremu sahrane i održavanje komemorativnih skupova bili su uključeni kadrovi SPS-a i Udruženja građana „Sloboda”