D. Jovović: Da li uzeti sto evra

Nema ekonomskog opravdanja za ovu meru, država nema raspoloživih sredstava da finansira ovu skupu isplatu građanima, jer ovo trošenje nema pokriće u budžetu

D. Jovović: Novac iz helikoptera

To je nekonvencionalna monetarna politika, koja se ponekad predlaže kao alternativa kvantitativnom olakšanju, kad je ekonomija u zamci likvidnosti

CEFTA mora da se menja

Pokazalo se da je CEFTA na određeni način postala prevaziđena, i da je potreban novi oblik regionalne saradnje koji će eliminisati sve njene slabosti