Birgul Demirtaš: Turska spoljna politika danas

Velike promene su se desile u konceptu turske diplomatije – sve više se insistira na tzv. ekonomskoj diplomatiji, gde se ekonomski interesi Turske vide kao vodič njene spoljne politike