Da li je moguć Drugi građanski rat u SAD?

„Balkanizacija“ SAD, zasnovana na drugačijim pogledima na probleme ekonomije, imigracije, večno prisutnih rasnih pitanja i žučnih debata oko seksualnih i polnih opredeljenja, neminovno uvlači Ameriku u začarani krug samoizolacije

Šta je cilj Štajnmajerove knjige?

Iako je svoju knjigu nazvao „Mi”, što implicira određeni kolektivni identitet, Štajnmajer ne samo da nema nameru da se ozbiljno bavi identitetskim pitanjem, nego ga zaobilazi. Njegovo „mi” nema veze sa tradicijom

Kriza legitimiteta demokratije

U zemljama koje se drže demokratskih procedura ali se oslanjaju na autoritarnu moć, izbori često služe učvršćivanju statusa kvo. U zemljama sa ustanovljenom demokratskom tradicijom situacija je još komplikovanija

Srbija posle Kosovskog zaveta

Granica između zavetne Srbije i neofeudalnog Megalopolisa na teritoriji nekadašnje Srbije nije granica pozicije i opozicije, niti političkih partija. To je granica koja postoji pre svega u našoj svesti

Napuštanje „evropskog puta”

Preuzimanje kontrole (Taking Control) je važna nova knjiga o izlasku Britanije iz Evropske unije, koja pokazuje da je odnos između EU i demokratije negativan, odnosno da EU sputava demokratiju

O nacionalnom radu

Inteligencija bi trebalo da na nacionalnim pitanjima radi tako da se potpuno izgube ličnost i lične taštine, naročito spoljne sujete i težnje za položajima, te da bude spremna na žrtvu, čak i na uvrede

Reči su izgubile smisao

Nikada nije bilo više analitičara i stručnjaka, s navodnicima ili bez njih, koji idu s jednog medija na drugi ponavljajući uvek isto. Pri tome, prave društene debate i dijaloga nema