Miša Đurković: Nestajanje

Ljudi sve više odlaze sa Balkana, zemlje se prazne i u toku je masovno pljačkanje demografskog kapitala ovog prostora koje sprovode zemlje EU